Εταιρικη Υποστηριξη

Φροντίζουμε για την σταθερή και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων σας με την άμεση ανταπόκρισή μας σε περίπτωση βλάβης και με τακτική συντήρηση του εξοπλισμού. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό μολυσμένων υπολογιστών από ιούς, την ανάκτηση χαμένων δεδομένων, την επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων έχουν οι υπολογιστές σας σε επίπεδο υλικού ή προγραμμάτων διασφαλίζοντας έτσι την παραγωγικότητα της εταιρίας σας.

Go to Top