Απομάκρυνση ιών, spyware

Εγκαθιστούμε προγράμματα προστασίας από ιούς και κακόβουλα λογισμικά (Antivirus και Antimalware) εξασφαλίζονταςν την προστασία σας. Στην περίπτωση που ο υπολογιστής έχει ήδη μολυνθεί εντοπίζουμε και αφαιρούμε τον ιό.

Go to Top