Εγκατάσταση Virtual Machine

Εγκαθιστούμε μία εικονική μηχανή-Virtual Machine-πάνω στο υπάρχον λειτουργικό σας σύστημα. Μέσω αυτής μπορείτε να δουλεύετε προγράμματα που δεν είναι συμβατά με καινούριες εκδόσεις Windows αλλά και να μεταφέρετε-σε εικονική μορφή-έναν παλιό υπολογιστή που δε λειτουργεί πλέον λόγω βλαβών υλικού.

Go to Top