Μαθήματα Υπολογιστών

Με πιστοποιήσεις στο χώρο των υπολογιστών (CompTIA A+) και των δικτύων (CCNA) παραδίδουμε μαθήματα στη χρήση υπολογιστών και λογισμικών πακέτων που θα σας βοηθήσουν είτε η σχέση σας με τους υπολογιστές ξεκινάει τώρα είτε είστε προχωρημένος.

Go to Top