Ανάκτηση δεδομένων

Αν χάσατε κάποια από τα αρχεία σας ή δεν έχετε πρόσβαση σε αυτά επειδή o σκληρός σας δίσκος αρχίζει να παρουσιάζει βλάβες, απαιτείται ανάκτηση δεδομένων. Με εξειδικευμένα εργαλεία ελέγχουμε το δίσκο για να κάνουμε ανάκτηση των δεδομένων σας. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να ανακτήσουμε τους κωδικούς  (passwords) που έχετε χάσει ή ξεχάσει στα Windows ή σε άλλες εφαρμογές.

€35
Go to Top