Εγκατάσταση Ενσύρματου/Wifi Δικτύου

Τα δίκτυα επιτρέπουν την ύπαρξη κοινόχρηστων πόρων (αρχεία, παιχνίδια κτλ) καθώς και κοινή χρήση σύνδεσης internet μεταξύ μιας ομάδας υπολογιστών. Στην περίπτωση του ενσύρματου δικτύου απαιτείται εγκατάσταση καλωδίωσης και δικτυακού εξοπλισμού (Modem/Router και-αν χρειάζεται-Switch) και κατόπιν πραγματοποίηση των κατάλληλων ρυθμίσεων για να βλέπονται οι υπολογιστές μεταξύ τους στο δίκτυο. Για τα ασύρματα δίκτυα εγκαθιστούμε ένα ασύρματο Modem/Router (και αν χρειάζεται έξτρα Access Point για καλύτερο σήμα), ρυθμίζουμε τις ασύρματες κάρτες δικτύου των υπολογιστών και τους μηχανισμούς κρυπτογράφησης που εξασφαλίζουν την απαραίτητη ασφάλεια στο δίκτυο.

€30
Go to Top