Εγκατάσταση περιφεριακών συσκευών

Φροντίζουμε για την εγκατάσταση και την σωστή λειτουργία περιφερειακού υλικού όπως printers, scanners, plotters, cameras, εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα κτλ, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού αλλά και σε επίπεδο σωστής συνεργασίας τους με το λειτουργικό σύστημα και με τα προγράμματα.

 

 

€15
Go to Top