Εγκατάσταση ADSL/Mobile Internet/Internet TV

Εγκαθιστούμε το ADSL Modem/Router και κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να έχετε σύνδεση στο Internet με ασφάλεια και γρήγορη ταχύτητα, τηλέφωνο και Internet TV (εφόσον το πακέτο παροχής internet που αγοράσατε το περιλαμβάνει). Αν υπάρχει προηγούμενη εγκατάσταση με προβλήματα, εντοπίζουμε το πρόβλημα και το διορθώνουμε. Επίσης εγκαθιστούμε και ρυθμίζουμε κατάλληλα οποιοδήποτε πακέτο Mobile Internet ώστε να βρίσκεστε online μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

€25
Go to Top